Disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle webshops van Timmermans Tuinmeubelen. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ondanks voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens kan Timmermans Tuinmeubelen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend en wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze webshop is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht en wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Het kan echter altijd voorkomen dat onderdelen niet werken of dat de website problemen veroorzaakt.

Timmermans Tuinmeubelen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirechte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het (onjuiste) gebruik van deze website of (on)bereikbaarheid van de site.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze webshop berust bij Timmermans Tuinmeubelen of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Timmermans Tuinmeubelen.

P.s. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten. Wij zullen ons uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.